Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bed & Omelet

Algemeen

 • Henriëtte Wicherink is eigenaar en beheerder van Bed & Omelet.
 • De eigenaar kan zich laten vervangen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Omelet
 • Met het aangaan van een reserveringsovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht .
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.
 • Als huurder dient u een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
 • Als huurder dient u minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Omelet zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Omelet ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan ,op basis van beschikbaarheid, mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Omelet een definitieve bevestiging per email. Daarna is de reservering definitief.

Betaling

 • vóór aankomst dienen de verblijfskosten te worden betaalt op bankrekeningnummer NL69 INGB 06686245 31
 • In andere gevallen dienen de verblijfskosten bij aankomst contant te worden betaalt.
 • De actuele tarieven vindt u terug op onze website.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgekomen data alsnog aan derden kunnen aanbieden.

 • Bij annulering:tot twee weken voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum betaalt u een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum betaalt u een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.*
 • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum betaalt u 100% van de overeengekomen prijs aan de beheerder.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer NL69 INGB 06686245 31

Aangepaste annuleringsvoorwaarden bij annulering door corona maatregelen

 • Deze aangepaste annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen die plaatsvinden vanaf 1 oktober 2020 en duren zolang de -door de overheid opgelegde- Corona maatregelen gelden.
 • Indien u onverhoopt -door de op dat moment geldende corona maatregelen- niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch bij ons te melden, zodat wij de vrijgekomen data alsnog aan derden kunnen aanbieden. 
 • Bij annulering tot 24 uur voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats of -waar onze voorkeur naar uitgaat- kunt u kosteloos omboeken naar een nieuwe datum.( muv data die vallen in de schoolvakanties en/of evenementen).
 • Bij annulering binnen 24 uur van de ingangsdatum betaalt u 50% van de overeengekomen prijs aan de beheerder of u kunt kiezen voor kosteloos omboeken naar een andere datum ( muv data die vallen in de schoolvakanties en/of evenementen)
 • Deze aangepaste annuleringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing als de annulering telefonisch heeft plaatsgevonden. Dus geldt niet bij annulering via mail of whats-app..
 • Het eventueel verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer NL69 INGB 06686245 31

Arrangement

 • Arrangementen zijn op aanvraag en kunnen alleen telefonisch of via mail geboekt worden.
 • Uw reservering voor een arrangement is pas definitief als u van ons via de mail een bevestiging heeft ontvangen.
 • Voor arrangementen geldt dat twee dagen vóór aankomst dienen de arrangementskosten te worden betaalt op bankrekeningnummer NL69 INGB 06686245 31